Aldersgrenser

Hvilken aldersgrense en film har finner du på filmomtalen og i kinoprogrammet.

Følgende aldersgrenser gjelder for filmer som skal vises på kino:

- Alle (tillatt for alle)

- 6 år (alle barn i følge med foresatte)

- 9 år (barn ned til 6 år i følge med foresatte)

- 12 år (barn ned til 9 år i følge med foresatte)

- 15 år (unge ned til 12 år i følge med foresatte)

- 18 år (absolutt nedre grense. Ingen i salen kan være under 18 år.)